โอโฉะอิปราสาทซาซายามะ”สถาปัตยกรรมทำจากไม้ที่สร้างบนกำแพงหินอันงดงาม

ประวัติศาสตร์ของ “”โอโฉะอิน ปราสาทซาซายามะ””

ค.ศ. 1598 เมื่อโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ โชกุนที่ปกครองญี่ปุ่นสมัยนั้นเสียชีวิตลง โทคุกาวะ อิเอยาสุจึงเข้ามากุมอำนาจแทน แม้ตระกูลโทคุกาวะจะเป็นผู้ชนะทั้งในสงครามและการเมือง แต่ ฮิเดโยริ ผู้เป็นลูกชายของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิยังคงมีกำลังที่ไม่อาจประมาทได้ ดังนั้น ในปี ค.ศ. 1609 เขาจึงได้สร้างปราสาทในพื้นที่ของ “”ซาซายามะ”” ใกล้โอซาก้า ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของฮิเดโยริ และนี่เองคือปราสาทซาซายามะที่ใช้กำลังคนในการสร้างถึง 8 หมื่นคน

หลังจากนั้นเป็นเวลาประมาณ 260 ปีที่โอโฉะอินก็ถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานที่เป็นทางการของแคว้นซาซายามะ หลังจากนั้นจึงถูกใช้เป็นโรงเรียนประถมและอื่นๆ ด้วย แต่ในปี 1944 ได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย เมื่อผ่านไปครึ่งศตวรรษ โอโฉะอินที่อยู่ในนิโนะมารุ (บริเวณกำแพงปราสาทที่ล้อมรอบฮงมารุอันเป็นป้อมใจกลางของปราสาท) ของปราสาทซาซายามะ ก็ได้รับการฟื้นฟูในปี ค.ศ. 2000 ด้วยคำขอร้องอันเร่าร้อนของพลเมืองซาซายามะ

สถาปัตยกรรมของ “”โอโฉะอิน ปราสาทซาซายามะ””

หลังคาของโอโฉะอินเป็นแบบ “”อิริโมะยะสึคุริ”” ที่แสดงถึงความสูงของสถานะทางสังคม ถูกสร้างด้วยเทคนิคที่เรียกว่า “”โคะเคระบุขิ”” ที่นำแผ่นไม้มาซ้อนกัน ด้านหน้าตรงทิศเหนือมี “”คุรุมะโยเสะ (ประตูทางเข้าสำหรับผู้ฐานะสูง)”” ที่มีชายคาแบบ “”คาระฮะฟุ”” ประดับอยู่ รูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบเก่ากับความกว้างทำให้ทราบว่าเป็นสถาปัตยกรรมของปราสาทที่มีฐานะสูงมาก

ในห้อง “”โจดันโนะมะ (ห้องชั้นบน)”” หรือห้องที่มีฐานะสูงสุดสำหรับผู้ปกครองแคว้นซาซายามะตกแต่งตามแบบฉบับของโฉะอินสึคุริ โดยมีชั้นประดับเรียกว่า “”จิกาอิดานะ”” ของประดับห้องที่ทำจากประตูขึงกระดาษ (ฟุสุมะ) แล้ววาดรูปลงไปเรียกว่า “โจดาอิกามาเอะ” มีส่วนที่คล้ายกับหน้าต่างยื่นออกไป “สึเคะโฉะอิน” นอกจากนี้ โชเฮขิงะ (จิตรกรรมที่ใช้กั้นห้อง) ที่ติดตั้งบน “”โอยุกะ (ระเบียงรอบห้องหลัก)”” ขนาดกว้างถึง 6.9 เมตร เป็นภาพที่นำฉากกั้นห้องซึ่งวาดโดยศิลปินชื่อดังในยุคแรกของสมัยเอโดะมาประยุกต์ใช้ จึงทำให้บรรยากาศในสมัยนั้นกลับมาใหม่ได้อย่างสมจริง

นอกจากนั้น ยังมีการจัดแสดงวิดีโอที่ทำให้เราได้เห็นสภาพตอนสร้างปราสาท แบบจำลองของปราสาทซาซายามะ เอกสารที่เกี่ยวกับเมืองที่อยู่รอบปราสาท เป็นต้น เราสามารถเรียนรู้เรื่องรัฐบาลโชกุน (บาคุฟุ) ในสมัยเอโดะกับประวัติศาสตร์ของแคว้นซาซายามะได้

ชื่อทั่วไป : โอโฉะอิน ปราสาทซาซายามะ

ที่อยู่ : 2-3 Kitashinmachi, Sasayama, Hyogo Prefecture
TEL : 079-552-4500
URL : http://www.withsasayama.jp/REKIBUN/osyoin_top.htm
การเดินทาง : จาก JR สายฟุคุจิยามะ (Fukuchiyama) “”สถานีซาซายามะกุจิ (Sasayamaguchi)”” ขึ้นรถบัส ชินคิกรีนบัส (Shinki Green Bus) คันที่วิ่งไปซาซายามะเอเกียวโฉะ (Sasayama Eigyousho) ลงรถที่ป้าย “”นิไคมะจิ (Nikaimachi)”” เดินอีก 5 นาที
ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 400 เยน นักเรียนมัธยมปลายกับนักศึกษามหาวิทยาลัย 200 เยน นักเรียนประถมกับนักเรียนมัธยมต้น 100 เยน (มาเป็นหมู่คณะมากกว่า 30 คนขึ้นไป ผู้ใหญ่ 300 เยน นักเรียนมัธยมปลายกับนักศึกษามหาวิทยาลัย 150 เยน นักเรียนประถมกับนักเรียนมัธยมต้น 50 เยน)
* หอคอยปราสาท ปราสาทหลัก (ฮงมารุ) และ บริเวณกำแพงชั้นใน (นิโนะมารุ) เปิดให้เข้าชมฟรี
วันหยุด : วันจันทร์ (วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดให้เข้าชม และปิดในวันถัดไปแน) ช่วงสิ้นปีและปีใหม่ (25 ธันวาคม – 1 มกราคมปีถัดไป) “