“ถั่วดำทัมบะซาซายามะ” ที่มีชื่อเสียงถึงขนาดรู้จักกันทั่วประเทศ

ถั่วดำ ของขึ้นชื่อในทัมบะซาซายามะ คือ?

ผลิตผลขึ้นชื่อที่เป็นที่รู้จักของซาซายามะก็คือ “”ถั่วดำทัมบะซาซายามะ”” ถั่วดำเป็นถั่วเหลืองที่มีเปลือกสีดำหุ้ม มีปลูกถั่วไปในแต่ละที่ของญี่ปุ่น ในบรรดาถั่วดำเหล่านั้น “”ถั่วดำซาซายามะ”” เป็นที่รู้จักว่าเป็นผลผลิตชั้นเลิศ มีเม็ดใหญ่และหวาน มีสีวาววับสวยงาม

พื้นที่ของซาซายามะที่มีภูมิประเทศเป็นแอ่งล้อมรอบไปด้วยภูเขา สูงกว่าระดับน้ำทะเล 200 – 300 เมตร มีสภาพอากาศที่ในฤดูร้อนร้อน ในฤดูหนาวหนาว และยังมีอุณหภูมิช่วงระหว่างวันและตอนกลางคืนแตกต่างกันมาก อีกทั้งยังมีดินที่เหนียวที่เหมาะสมกับการปลูกถั่วดำคุณภาพดี จึงมีการปลูกถั่วดำมาตั้งแต่อดีต

ถั่วดำพันธุ์ “”ทัมบะคุโระ”” ที่ปลูกที่นี่เป็นหลัก ก็มีเพาะปลูกที่จังหวัดเฮียวโกะและบริเวณรอบๆ ด้วย จุดกำเนิดที่ทำให้แพร่หลายไปทั่วทุกที่ยังไม่ชัดเจน แต่กล่าวกันว่าอาจจะเริ่มมีเข้ามาในสมัยเซ็นโคขุ (ปลายศตวรรษที่ 15 – ปลายศตวรรษที่ 16) และรับรู้กันว่าเหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศอย่างมาก ในสมัยเอโดะ (ปี 1603 – 1868) ก็มีการนำไปของถวายให้กับโชกุน และถั่วดำทัมบะซาซายามะได้แพร่ขยายไปทั่วทุกที่ที่ญี่ปุ่นในฐานะของที่มีเฉพาะในทัมบะซาซายามะ

คุณค่าทางโภชนาการของถั่วดำทัมบะซาซายามะ หรือที่เรียกกันว่า “”ฮาตะโนะนิขุ””

ถั่วดำมีคุณค่าทางโภชนาการสูง บ้างทีจึงเรียกกันว่า “”ฮาตะโนะนิขุ”” (เนื้อในไร่) ใช้ทำอาหารได้หลากหลาย ในบรรดาอาหารเหล่านั้น ที่เป็นที่คุ้นเคยและขึ้นชื่อก็คือนำถั่วดำไปต้มด้วยน้ำตาลให้หวานเข้าเนื้อ ซึ่งเป็นหนึ่งในอาหารที่ขาดไม่ได้ในการทำโอเซจิ อาหารที่รับประทานในช่วงปีใหม่ของญี่ปุ่น

ไม่กี่ปีมานี้ การกินถั่วดำกลายเป็นหัวข้อพูดคุยว่ามีประโยชน์ในการดูดซึมคอเลสเตอรอลและป้องกันการเพิ่มขึ้นของปฏิกิริยาอ็อกซิเดชั่นของลิพิด ในเมืองซาซายามะ นอกจากถั่วต้มแล้ว ยังมีสินค้าแปรรูปอื่นๆ เช่น เครื่องปรุง ขนมและสาเกวางจำหน่าย สามารถชิมเมนูถั่วดำได้ตลอดโดยไม่เกี่ยวกับฤดูกาล

สภาพอากาศที่อุดมสมบูรณ์ของทัมบะซาซายามะกับถั่วดำทัมบะซาซายามะที่มีประวัติศาสตร์ หากมีโอกาสไปเยือนเมืองซาซายามะก็ลองเลือกถั่วดำไปเป็นของฝากดูดีไหม แล้วก็ตอนพักเหนื่อยจากการเดินเล่น อยากแนะนำให้ไปลองขนมหวานที่ทำจากถั่วดำในร้านคาเฟ่ ให้ของหวานช่วยคลายความเหนื่อยล้าก็ดีไม่เลวเลยทีเดียว”