ปีนเขาในฤดูสีเขียวชอุ่มสดใส!”เปิดเขาทัมบะซาซายามะ” เดือนพฤษภาคม

ชมวิวภูเขารอบๆ ทัมบะซาซายามะ!

เดือนพฤษภาคมเป็นฤดูกาลแห่งการปีนเขา ภูเขาหลายๆ ลูกในทัมบะซาซายามะจะเปิดช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี และ “”การเปิดเขาทัมบะซาซายามะ”” คือการท้าทายด้วยการปีนเขา 4 แห่ง ได้แก่ เทือกเขาทากิ ยอดเขายะจูโรกะทะเขะ ภูเขาโอยะซัง และภูเขามิยามะ

“”การเปิดเทือกเขาทากิ”” มีกำหนดเส้นทางไว้ 2 คอร์ส เพื่อมุ่งหน้าไปยังยอดเขามิทาเกะ (793m) ซึ่งยอดเขาหลักของทากิแอลป์ แยกออกเป็นคอร์สที่ขึ้นด้านหน้าจาก “”ลานจอดรถเทือกเขาทากิ”” ที่ฮิอุจิวัน เขตซาซายามะ กับคอร์สฝั่งตะวันตกจาก “”ลานกว้างคุริคาระเคงโคฮิโรบะ”” ที่คุริคาระ เขตซาซายามะ และช่วงที่สามารถชมทุ่งดอกคุรินโซ (พริมโรสญี่ปุ่น) พืชพรรณหายากมีแค่ช่วงนี้เท่านั้น

“”การเปิดเขายะจูโรกะทะเขะ”” คือการบุกไปยังเขายะจูโรกะทะเขะ (715m) ที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทัมบะซาซายามะ ทางไม่ค่อยลาดชันนัก จึงเป็นเส้นทางที่เดินง่ายเหมาะสำหรับคนที่มากันเป็นครอบครัว เส้นทางนี้เริ่มจาก “”ศาลเจ้าโฮะโฮะคาเบะ”” ที่มิยาโนะมาเอะ เขตซาซายามะ และปีนขึ้นคอร์สยะคุชิกาฮาระ

คอร์สปีนเขา 1.5〜2 ชั่วโมงสำหรับมือใหม่

“”การปีนเขาโอยะซัง”” จะเริ่มจาก “”อุทยานทัมบะซาซายามะ เคโคขุโนะโมริ”” ที่อยู่ในชิสึคาวะคามิ เขตซาซายามะ ปีนขึ้นไปเขาโอยะซัง (753m) ที่อยู่ระหว่างเขตซาซายามะกับอินะกาวะมะจิ ภูขาที่มีแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำอินากาวะไหลผ่านแห่งนี้ได้รับการแต่งตั้งเป็๋นอุทยานธรรมชาติในเขตการปกครองอินะกาวะเคโคขุด้วย

“”การปีนเขามิยามะ”” เป็นการท้าทายการปีนเขามิยามะ (791m) ที่พาดข้ามโอซาก้า เกียวโต และจังหวัดเฮียวโกะ จะเริ่มจาก “”อุทยานซาซายามะโนะโมริ”” ในคาวาระ เขตซาซายามะ และเข้าเส้นทางปีนเขา บนยอดเขามีศาลเจ้ามิยามะ และสามารถมองเห็นทากิแอลป์ เทือกเขารกโกะที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดเฮียวโกะ เขาโอยะซัง เขายะจูโรกะทะเขะ และอื่นๆ ได้

ไม่ว่าจะเส้นทางไหนก็ใช้เวลาในการปีนเขาตั้งแต่ 1 ชั่วโมง 30 นาทีถึง 2 ชั่วโมง ให้นำข้าวกล่องและน้ำดื่มเตรียมไปสำหรับการปีนเขาในฤดูกาลที่สดชื่น ไปเพลิดเพลินกับธรรมชาติของทัมบะซาซายามะกันเถอะ!

ข้อมูล

ชื่องาน : การเปิดเขาทัมบะซาซายามะ
วันที่จัด : เดือนพฤษภาคม
ค่าใช้จ่าย : ฟรี
URL : http://tourism.sasayama.jp http://tourism.sasayama.jp/english/(ภาษาอังกฤษ)

<การเปิดเทือกเขาทากิ>
จุดนัดพบ : ลานจอดรถเทือกเขาทากิ ที่ฮิอุจิวัน เขตซาซายามะ, ลานคุริคาระเคงโคฮิโรบะ (Kurikar Kenko Hiroba) ที่คุริคาระ เขตซาซายามะ
เวลานัดพบ : 9 : 00
TEL : 079-552-1111(Commerce and Tourism Division, Sasayama City Office สำนักงานสมาคม Taki Renzan Alpen)
การเดินทาง : จุดนัดพบทั้งสองแห่งเดินทางโดย JR สายฟุคุจิยามะ (Fukuchiyama) ลงรถทางทิศตะวันออกสถานี “”ซาซายามะกุจิ (Sasayamaguchi)”” และต่อแท็กซี่อีกประมาณ 20 นาที

ลานคุริคาระเคงโคฮิโรบะ (Kurikar Kenko Hiroba) : JR สายฟุคุจิยามะ (Fukuchiyama) ลงรถและออกทางออกตะวันตกของสถานี “”ซาซายามะกุจิ (Sasayamaguchi)”” ต่อรถ Shinki Green Bus ที่ไปคุซายามะอองเซ็น (Kusayama Onsen) และลงรถที่ “”คุริคาระกุจิ (Kurikaraguchi)”” หรือ “”คุริคาระโอขุ (Kurikara-Oku)””

<การเปิดเขายะจูโรกะทะเขะ>
จุดนัดพบ : ศาลเจ้าโฮะโฮะคาเบะ ในมิยาโนะมาเอะ เขตซาซายามะ
เวลานัดพบ : 9 : 30
TEL : 079-556-3171(Joto Komin Kan)
การเดินทาง : ลงรถที่ JR สายฟุคุจิยามะ (Fukuchiyama) ทางออกตะวันตกของสถานี “”ซาซายามะกุจิ (Sasayamaguchi)”” ต่อรถ Shinki Green Bus ที่ไป ฟุคุสุมิ (Fukusumi) และลงรถที่โฮะโฮะคาเบะมาเอะ “”Hohokabe-Mae”” เดินอีก 3 นาที

<การปีนเขาโอยะซัง>
จุดนัดพบ : อุทยานทัมบะซาซายามะ เคโคขุโนะโมริ (Tanba Sasayama Kekoku no Mori Park) ในชิสึคาวะคามิ เขตซาซายามะ
เวลานัดพบ : 9 : 30
TEL : 079-555-2323(อุทยานทัมบะซาซายามะเคโคขุโนะโมริ)
การเดินทาง : JR สายฟุคุจิยามะ (Fukuchiyama) ลงรถที่สถานี “”ซันดะ (Sanda)”” ต่อรถ Shinki Bus ที่ไปโคกะขิ (Kogaki) ลงรถที่ “”โคกะขิ (Kogaki)”” และเปลี่ยนไปสายที่ไปคาโกโนโบะ (Kagonobo) และลงรถที่ “”ชิทสึคาวะคามิ (Shitsukawakami)”” เดินต่ออีก 15 นาที

<การปีนเขามิยามะ>
จุดนัดพบ : อุทยานซาซายามะโนะโมริ (Sasayama no Mori Park) ในคาวาระ เขตซาซายามะ
เวลานัดพบ : 9 : 30
TEL : 079-557-0045(อุทยานซาซายามะโนะโมริ)
การเดินทาง : JR สายฟุคุจิยามะ (Fukuchiyama) ลงรถที่ สถานี “”ซาซายามะกุจิ (Sasayamaguchi)”” ทางออกตะวันตก ไปต่อรถ Shinki Green Bus ที่ไป ซาซายามะเอเกียวโฉะ (Sasayama Eigyousho) และลงที่ “”ป้ายสุดท้าย”” จากนั้นให้ต่อรถ Shinki Bus ที่ไปฟุคุสุมิ (Fukuzumi) และลงที่ “”ป้ายสุดท้าย”” และต่อรถ Kyoto Kotsu Bus สายโซโนเบะ (Sonobe) ลงรถที่ “”คาวาฮาระฮิกาชิ (Kawahara-Higashi)”” และเดินอีก 20 นาที